Marketing

Televizioni TV DUE me seli në Gostivar, si anëtare e Këshillit për Radiodifuzion të Republikës së Maqedonisë, me shikueshmëri dhe sinjal solid të përfshirë në territorin e gjerë të rrafshit të Pollogut (Gostivar, Tetovë dhe rrethinë), dhe audiencë prej 300.000 mijë teleshikuesve potencial, me emetim të programit televiziv brenda 24 orëve kryesisht në gjuhën shqipe, ofron mundësi solide të reklamimit të bizneseve në çdo kohë dhe me çmime reale dhe konkurruese në treg.

Për të reklamuar biznesin tuaj në TV2, lirisht na kontaktoni në numrat vijues osë nëpërmjet e-mail adresës sonë zyrtare

Tel: 042215335
Mob: 078215335
e-mail: tvdue@t-home.mk